Księga Wieczysta – najważniejsze źródło informacji dotyczące każdej nieruchomości!

Księga Wieczysta to najistotniejsze i najbardziej zaufane źródło informacji odnośnie domu, mieszkania i działki. Co zawiera Księga Wieczysta, jak ją czytać i na co warto zwrócić uwagę?

Księga Wieczysta – najważniejsze źródło informacji dotyczące każdej nieruchomości!

Księga Wieczysta – czym jest i co zawiera?

KW to zbiór informacji dotyczących pojedynczej nieruchomości. Zbiór ten prowadzony jest przez wydział wieczysto księgowy sądu właściwego dla miejsca położenia konkretnej nieruchomości. To właśnie do sądu trzeba się udać, aby złożyć wniosek umożlwiający zmianę treści KW (np. wykreślnie spłaconej hipoteki). Z KW dowiesz się kto jest właścicielem nieruchomości, jaki jest jej adres, powierzchnia i najważniejsze: jaki jest jej status prawny.

 

Księga Wieczysta dzieli się na cztery działy, a każdy z nich zawiera zbiór konkretnych informacji. Budowa KW pozostaje taka sama niezależnie od tego, jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy.

Dział I KW – oznaczenie nieruchomości

Z tego działu dowiesz się, jaka jest lokalizacja nieruchomości, jaki jest numer działki i jej powierzchnia, a także na której kondygnacji znajduje się mieszkanie, z ilu izb się składa, jaki jest udział w nieruchomości wspólnej. W tym miejscu znajdziesz informacje o przysługujących prawach właścicielowi nieruchomości.

Dział II KW – własność

W dziale II wskazany jest właściciel nieruchomości (lub użytkownik wieczysty), oraz udziały we własności nieruchomości jeśli właścicieli jest kilku.

Dział III KW – obciążenia nieruchomości

Tu znajdziesz prawa i roszczenia dotyczące nieruchomości. Te najczęściej spotykanie to służebności gruntowe i przesyłu. Z tego miejsca dowiesz się również o toczących się egzekucjach z nieruchomości.

Dział IV – hipoteka

Ten dział zawiera wpisy hipotek z dokładnym określeniem kiedy KW została obciążona, w jakiej kwocie, walucie i na czyją rzecz.

 

Dokładne zapoznanie się z KW nieruchomości, którą chcesz zakupić jest niezbędne dla bezpieczeństwa transakcji.

 

Numer Księgi wieczystej – gdzie go otrzymać?

Numer KW kupującemu powinien przekazać właściciel nieruchomości. Jeśli nie chce tego zrobić, może to świadczyć o jego złych intencjach. Wart wtedy poszukać innego obiektu.

KW są prowadzone w formie elektronicznej i papierowej. Najłatwiej oczywiście zapoznać się z zawartością KW on-line. Jednak trzeba otrzymać jej numer od właściciela nieruchomości. KW są aktualizowane na bieżąco przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na stronie można poznać aktualny stan KW, jak i jej historię.

KW w formie papierowej prowadzona jest przez właściwy dla lokalizacji nieruchomości Sąd Rejonowy. Każdy może zapoznać się z treścią KW, jednak wyłącznie tylko w obecności pracownika sądu. Można też otrzymać odpis KW zawierający aktualne dane.