Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości – kto i kiedy musi go zapłacić?

Jeżeli sprzedałeś swoją nieruchomość w ciągu 5 lat od jej nabycia, jesteś zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%.

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości – kto i kiedy musi go zapłacić?

Zwolnienie od podatku dochodowego

Zgodnie z prawem są sytuacje, w których podatek Urzędowi Skarbowemu się nie należy. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego przeznaczą środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na realizację własnych celów mieszkaniowych. Zaliczamy do nich zakup innej nieruchomości mieszkalnej, a także budowę, rozbudowę, nadbudowę, remont własnego budynku mieszkalnego. Należy zaznaczyć, że opisana wyżej ulga nie dotyczy umów przedwstępnych, deweloperskich czy rezerwacyjnych, ponieważ nie są one jednoznaczne z przeniesieniem własności nieruchomości. 

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat

Niedawno wprowadzone zmiany prawne umożliwiają sprzedaż odziedziczonej nieruchomości bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Okres 5 lat podatkowych liczony jest wtedy od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Zatem, jeśli rodzić lub współmałżonek nabył mieszkanie 5 lat przed śmiercią, może ono być sprzedane bez opłacenia podatku. Nowelizacja objęła także rozwodników. Tu również liczony jest 5 letni okres od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego.

Koszty uzyskania przychodu

Po nowelizacji ustawy do kosztów uzyskania przychodów zaliczać można:

- koszty zakupu i budowy, remontu nieruchomości (muszą być udokumentowane);

- ciężary spadkowe w części przypadającej na spadkobiercę; Zaliczamy tu długi spadkowe, roszczenia o zachowek, zapisy zwykłe i polecenia.