Podział mieszkania na dwa odrębne lokale

Właściciele powierzchniowo znaczynch lokali mogą zastanawiać się czy podział ich nieruchomości jest możliwy. Dwa mniejsze lokale można korzystniej wynająć niż jeden większy. Czasem potrzeba podziału wynika z sytuacji rodzinnej lub materialnej. Jak dokonać zamierzonych zman?

Podział mieszkania na dwa odrębne lokale

Podział mieszkania na dwa odrębne lokale

 

Podział lokalu na dwa mniejsze dotyczy nieruchomości o znacznym metrażu. Prace budowlane to tylko część problemów z jakimi musi się zmierzyć właściciel nieruchomości. Zanim do nich przystąpi, niezbędny jest podział formalny mieszkania i przeprowadzenie odpowiednich procedur.

 

Jaki lokal można podzielić na mniejsze ?

 

Przede wszystkim taki, który po podziale umożliwi stworzenie dwóch oddzielnych wejść z klatki schodowej. Najlepiej nadają się do tego lokale, które były zaprojektowane jako dwa oddzielne, ale jednak scalone w trakcie budowy oraz mieszkalnia w starym budownictwie, w szczególności w kamienicach. Ich powierzchnia i rozlokowanie pomieszczeń najczęściej umożliwia podział. Dodatkowo zgodnie z prawem rozmiar każdego z wydzielonych lokali nie może być mniejszy niż 25 m2. W odrębnym mieszkaniu muszą się znaleźć wc, łazienka, kuchnia lub aneks kuchenny.

 

Procedury formalne

 

1.      Zgoda wspólnoty mieszkaniowej

Podstawowym wymaganym  dokumentem jest zgoda na podział lokalu przez wspólnotę mieszkaniową w formie uchwały. Zgoda ta powinna też zatwierdzić ewentualne zmiany, które mają wystąpić w tkance budynku stanowiącego część wspólną nieruchomości np. wykucie nowych drzwi i okien. Od negatywnej decyzji wspólnoty można odwołać się do sądu powszechnego.

 

2.      Zaświadczenie o samodzielności mieszkań

Uzyskanie zaświadczenie wiąże się ze złożeniem odpowiedniego wniosku i dołączenia do niego stosownych dokumentów. Do najważniejszych z nich należą:

- dokumentacja techniczna (rzuty lokali wraz z rozmieszczeniem pomieszczeń na właściwej kondygnacji lub operat inwentaryzacyjny budynku)

- wypis z księgi wieczystej

- wypis z rejestru gruntów

- dokument poświadczający dopuszczenie budynku do użytkowania

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 

Zaświadczenie o samodzielności budynku wydaje starosta lub prezydent miasta.

 

3.      Pozwolenie na budowę

Podział lokalu jest najczęściej związany z pracami remontowo budowlanymi. W takim przypadku należy dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę.

 

4.      Zaświadczenie notarialne o odrębności lokalu

Otrzymanie zaświadczenia o samodzielności lokali uprawnia właściciela lokali do podjęcia kolejnych kroków formalnych. Na podstawie uzyskanych dokumentów notariusz ustanowi odrębną własność nowych lokali w budynku, a następnie skieruje odpowiednie wnioski do ksiąg wieczystych.

 

 

Podział mieszkania a udział innych lokali w budynku

 

Podział mieszkania nie powinien mieć wpływu na udział w nieruchomości wspólnej budynku innych lokali, szczególne wtedy gdy nie następuje zmiana metrażu. Jeżeli jednak stanie się inaczej i zmieni się ułamek udziału w gruncie każdego lokalu, należy przygotować się na dodatkowe formalności i koszty.

 

Numeracja nowych lokali

 

Nowe numery mieszkaniom po podziale są nadawane w zaświadczeniu o samodzielności. Zwyczajowo wygląda to tak, że jeśli lokal przed podziałem miał numer 3, to po podziale dodaje się litery alfabetu np. 3A i 3B. Również na podstawie zaświadczenia o samodzielności notariusz w akcie notarialnym ustanawiającym odrębność lokali powiela nadane numery, które następnie zostaną wpisane do ustanowionych nowych ksiąg wieczystych w sądzie.