Umowa dożywocia

Czy jest jest umowa dożywocia? Czy jest bardziej korzystna od darowizny? Z jakimi kosztami wiąże się jej zawarcie? Jeśli szukasz prawnych rozwiązań związanych z przeniesieniem własności nieruchomości Twojej lub bliskiej Ci osoby, ten artykuł jest dla Ciebie .

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia polega na przeniesieniu prawa własności nieruchomości na wskazaną przez zbywcę osobę w zamian za wypełnienie dożywotnich zobowiązań względem zbywcy. Forma aktu notarialnego jest nieodzowna dla ważności tego dokumentu.

Czym jest umowa dożywocia? 

Jest umową na mocy której, nabywca nieruchomości w zamian za uzyskanie prawa własności, zobowiązuje się do określonych, obowiązkowych świadczeń względem zbywcy. Tak jak w przypadku większości umów cywilno-prawnych, strony mogą swobodnie kształtować treść postanowień. Jeśli jednak tego nie zrobiły, świadczenia będą określane zgodnie z kodeksem cywilnym, a dokładnie art. 908. Przepisy te stanowią również wskazówkę, dotyczącą kreowania umowy dożywocia. Zgodnie z kodeksem cywilnym w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości, nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, media i opał, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.

Umowa dożywocia czy umowa darowizny?

Umowa darowizny jest w Polsce bardziej popularna, ale mniej korzystna dla zbywcy niż umowa dożywocia. Przekazując nieruchomość, w której zamieszkuje w formie darowizny, zbywca pozbywa się prawa własności, nie mając zapewnionej opieki, pomocy i świadczeń na starość. Dobrze skonstruowana umowa w formie notarialnej może ustrzec taką osobę przed złą wolą nowego właściciela i zapewnić spokój.

Wady

Umowa dożywocia wiąże się z wyższymi kosztami w porównaniu do umowy darowizny, gdy zawierana jest między osobami blisko spokrewnionymi. Przeniesienie własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz osoby blisko spokrewnionej jest zwolnione z podatku. Przy zawarcia umowy dożywocia niezbędne jest uiszczenie podatku w wysokości 2% wartości nieruchomości. Stopień pokrewieństwa w tym przypadku jest bez znaczenia. Kwestia podatkowa trochę inaczej się kształtuje, gdy darowizna jest dokonana na rzecz osoby o dalszym stopniu pokrewieństwa lub niespokrewnionej.  Wysokość podatku będzie wtedy dużo wyższa.